Infromata kontaktuese

Kontaktoni direkt:

Emri Mbiemri


E-mail

Message

Adresa:

Rr. Muharrem Hoxha
Arbanë, Prizren, 20000, Kosovë
Tel: +377 44/268-547
Tel: +377 44/683-575
Tel: +386 49/268-547

email: info@decor-ks.com

email: decor_prizren@hotmail.comLokacioni

Kliko për të zmadhuar hartën